Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" saņemuši Ziedonis Sarmulis un Aleksejs Nipers

Attēla autors: No LLU arhīva

22. februāra vakarā kanālā "ReTV" pirmizrādi piedzīvoja televīzijas filma "Zaļais zelts", kurā tika atspoguļotas tās personības, kam mežs ir darbs un dzīves piepildījumus. Tie ir cilvēki, kuri saņēma prestižo "Zelta čiekurs" apbalvojumu par ieguldījumu meža nozares attīstībā 2020. gadā. Šogad balvu nominācijā "Par mūža ieguldījumu", kā arī piespraudi priežu sēkliņas formā saņēma Meža fakultātes Mežizmantošanas katedras asociētais profesors (Emeritus) Ziedonis Sarmulis un balvu nominācijā "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā" piešķīra Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vadošajam pētniekam, Meža izmantošanas katedras viesdocentam Aleksejam Niperam.

Asociētais profesors (Emeritus) Ziedonis Sarmulis Meža fakultātē strādā kopš 1969. gada un savas darba gaitas uzsācis kā vecākais inženieris, bet no 1971. gadā ieņēma zinātniskā asistenta amatu. Pedagoģisko darbu uzsāka 1981. gadā, un kopš tā laika ir mērķtiecīgi virzījis savu karjeras izaugsmi, vadījis Meža izmantošanas katedras kolektīvu, veicinājis katedras pedagoģisko, zinātnisko attīstību un sabiedriskās aktivitātes.

Z. Sarmulis ir izstrādājis vairāku studiju kursu programmas un vada studiju kursus maģistra studiju programmā, konsultē diplomandus un maģistrantus, kā arī pašlaik vada promocijas darbu par skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Kopš 2014. gada Z. Sarmulis iesaistās Erasmus+ programmā un vada studiju kursus arī ārvalstu studentiem. Nozīmīgs darbs tiek ieguldīts studiju kursu prezentācijas materiālu sagatavošanā un aktualizācijā. Tāpat viņš ir devis nozīmīgu ieguldījumu mācību metodisko materiālu izstrādē. Savulaik stažējies arī Zviedrijā.

Paralēli docētāja darbam viņš izstrādāja un 2007. gadā aizstāvēja promocijas darbu "Priedes stumbra komerciālās daļas kvalitāte saistībā ar zarojumu", iegūstot inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Profesors iesaistās arī zinātniskās pētniecības darbā, regulāri piedalās dažāda mēroga zinātniskajās konferencēs, kā arī ir daudzu zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju autors un līdzautors. Publikācijas saistītas ar meža tehnoloģijām, apaļkoku kvalitāti un uzmērīšanu. Tās publicētas Latvijas un ārvalstu zinātniskos žurnālos, kā arī meža nozares izdevumos. Ir autors vai līdzautors virknei metodisko materiālu un arī piecām mācību grāmatām.

Tāpat aktīvi darbojies arī dažādās nozares un LLU darba grupās, ir bijis LLU Konventa loceklis, joprojām ir LLU Meža fakultātes Domes loceklis. 2010. gadā saņēmis Zemkopības ministrijas medaļu "Par centību". 

"Jāatzīstas, jo vecāks es kļūstu, jo retāk staigāju pa mežu. Savukārt, kad biju jaunāks, tad staigāšana pa mežu vienmēr bijusi ar mērķi -  kopā ar studentiem prakses laikā un arī pētniecības darba nolūkos, lai ievāktu datus un izdarītu tehnoloģiskus novērojumus. Jau no mazām dienām man vienmēr bijusi vēlēšanās, ja kaut kas ir jādara, tad to vajag izdarīt kārtīgi un līdz galam," tā Z. Sarmulis.

Turklāt Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis stāsta: "Universitātes kolēģi un studenti profesoru vērtē kā ļoti apzinīgu, atsaucīgu un izpalīdzīgu cilvēku. Uz viņu vienmēr var droši paļauties. Ziedonis Sarmulis nekad neliegs savu padomu, kā arī atbalstīs jaunos kolēģus pedagoģiskā darba gaitas uzsākot."

Savukārt balvu nominācijā "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā" saņēma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vadošais pētnieks, Meža izmantošanas katedras viesdocents  Aleksejs Nipers, kurš pēta, kā motivēt cilvēkus rūpēties par apkārtējo vidi. Viņaprāt, būtiski elementi ir klimata politika, bioloģiskā daudzveidība un darbavietu radīšana reģionos.

Viņš sevi pierādījis kā speciālistu, kurš ar dziļu izpratni un dedzību spēj diskusijās iesaistīt dažādu nozaru, kā arī institūciju pārstāvjus. Kopā ar saviem kolēģiem A. Nipers pētījis gan vietējos, gan starptautiska mēroga normatīvus. Viņš ir pārliecināts, ka klimata politika ir ne tikai svarīga, bet arī ļoti sarežģīta joma. Un svarīgi šo visu realizēt tā, lai arī turpmāk tiktu atbildīgi iegūti ienākumi, kā arī meži būtu pilnvērtīgi un cilvēkiem saglabātos darbavietas.

"Mežs nav zelts, mežs ir kas vērtīgāks par to. Ko gan ar zeltu var izdarīt? Turklāt mežu var izmantot daudz vairāk funkcijām. Pēdējo simts gadu laikā gan cilvēks, gan ekonomika ir strauji attīstījusies. To mums palīdzēja sasniegt tas, ka mēs, cilvēki, sākām no zemes ņemt to, ko tā ir uzkrājusi miljons gadu laikā, kas ir nafta. Dedzinot naftu, kas principā satur sevī oglekli, kas bija zemē, tas aizgāja gaisā. Un tagad tas ogleklis gaisā – CO2 veidā – ir par daudz, tādējādi to vajag dabūt atpakaļ. Un, kā to dabūt atpakaļ? Loģiskākais, vienkāršākais un dabiskākais veids ir audzēt kokus, jo koks oglekli no gaisa paņem atpakaļ sevī un augsnē," tā A. Nipers.

Tāpat vadošais pētnieks atklāj, ka izvirzīšana un balvas saņemšana šajā nominācijā bija liels pārsteigums. "Tas, ko mēs darām, mēs nedarām balvas dēļ, bet mēs to darām, lai padarītu dzīvi labāk. Lai tā rezultātā pasaule, kas paliks pēc mums būtu labāka un skaistāka," nobeigumā saka A. Nipers.

Zemkopības ministrijas apbalvojums - meža nozares gada balva "Zelta čiekurs" – ir ikgadēja augstākā atzinība meža nozarē par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Tās mērķis ir veicināt meža nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Šogad balvu pasniegta jau 17. reizi.

Filmai "Zaļais zelts" paredzēti trīs atkārtojumi, kas būs skatāmi 26. februārī plkst. 13.30, 27. februārī plkst. 19.00 un 28. februārī plkst. 11.00 televīzijas kanālā "ReTV". 

Foto: Sandra Sīle

Pievienots 23/02/2021