Pārlekt uz galveno saturu

Topošie mežinženieri zināšanas par meža tehniku apgūs ārvalstu viesprofesora vadībā

Meža fakultātē studiju programmas “Mežinženieris” īstenošana pavasara semestrī notiek sadarbībā ar viesprofesoru no Poznaņas Dabaszinātņu universitātes. Meža tehnoloģiju katedras profesors Krzysztof Jablonski vada lekcijas un praktiskos darbus par meža darbu plānošanu, tehniku un tehnoloģijām, kā arī meža biomasas izmantošanu. Ārvalstu viesprofesoru piesaiste Meža fakultātes maģistra studiju programmās ir ierasta prakse, savukārt bakalaura līmeņa studijās līdz šim šāda pieeja nav praktizēta. Atzinīgi to vērtē gan mācībspēki, gan studenti, kuri jau piedalījušies profesora K. Jablonski pirmajā lekcijā.

Mārīte Līga Griķe,  “Mežinženieris” studijas programmas 3.kursa vecākā, atzinīgi vērtē lekciju un iegūto pieredzi: “Viesprofesors no Polijas detalizēti pastāstīja par emisijām, to izdalīšanos no mežsaimniecības tehnikas, kā šo piesārņojumu var samazināt, radot efektīvākas, dabai draudzīgākas tehnoloģijas”.

Miks Pļavinieks kā sev noderīgāko atzīmē kvalitatīvas un uzticamas informācijas ieguvi, dažādu mežizstrādes mašīnu piemērus un ieskatu netālā nākotnē - uz ko iet ražotāji, lai sniegtu pēc iespējas draudzīgāku iekārtu videi. Mārtiņš Grīnbegs norāda, ka lekcija bija interesanta, jo tika atkārtotas un iegūtas arī atsevišķas jaunas zināšanas saistībā ar kaitīgo gāzu izmešu samazināšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem meža mašīnās un tika sniegts viedoklis par šiem procesiem arī no citu valstu profesionāļu skatpunkta. 

Savukārt Gints Jansons izsaka vēlmi biežāk piedalīties ārvalstu ekspertu vadītās nodarbībās: “Man kā studentam tika dota iespēja iepazīties ar ārzemju pasniedzēja mācīšanas stilu, kā arī iegūt jaunas zināšanas un ārvalstu speciālistu viedokli saistībā ar emisijas līmeņa paaugstināšanos. Esmu atvērts šāda veida zināšanu ieguvei arī nākotnē”. Arī Elvis Ķepīts norāda, ka  labprāt piedalītos vēl kādā viesprofesora lekcijā un atzinīgi vērtē pieeju, ka atbildes uz studentu jautājumiem tiek sniegtas gan no zinātniskā viedokļa puses, gan arī pausts personīgais viedoklis un tā pamatojums.  Evita Bresme papildina, ka šī ir iespēja arī izzināt, kā studenti mācās Polijā. 

Programmas “Mežinženieris” direktors Agris Zimelis uzskata, ka šāda veida sadarbība ar ārvalstu speciālistiem sniedz studentiem plašāku redzējumu par apgūstamo vielu un uzskatāmi parāda studiju kursu pēctecību un to, kādēļ pirmajā kursā ir jāmācās angļu valoda un jāapgūst meža terminoloģija.

“Tiem studentiem, kuri domā par karjeru meža nozarē vai izglītības turpināšanu, šī ir lieliska iespēja pilnveidot sevi. Savukārt fakultātei šāda veida sadarbība ir iespēja nodrošināt studentiem jaunāko un aktuālāko jomās, kur viesprofesori ir ieguvuši pieredzi, darbojoties starptautiskos projektos un iesaistoties citu valstu universitāšu programmu realizēšanā,” stāsta A. Zimelis.

Tā kā studenti pozitīvi vērtē viesprofesora spēju runāt saprotamā un vienkāršā angļu valodā, argumentēti atbildēt uz jautājumiem un iespēju iesaistīties diskusijā, šī sadarbība arī turpmāk tiks realizēta dažādu vieslekciju veidā arī bakalaura līmeņa studentiem. Studentiem, kuriem ir zināšanas angļu valodā, tā ir lieliska iespēja tās izmantot praksē, citus savukārt motivēs tās apgūt. Meža izmantošanas katedras mācībspēku uzdevums vieslekciju laikā ir  aktīvi līdzdarboties, lekciju papildinot ar pašmāju piemēriem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tulkojumu un virzot diskusiju tādā virzienā, lai nodrošinātu sekmīgu plānotās programmas apguvi. 

Krzysztof Jablonski kopš 2007. gadā ir Poznaņas dabaszinātņu universitātes habilitētais doktors, specializējies mežizstrādes procesu optimizācijas modeļu izstrādē. Kopš 1985. gada strādā universitātē, iesaistās dažādos starptautisko projektu darba grupās un aktivitātēs, kā arī ir aptuveni pussimta publikāciju autors. Profesors uzskata, ka viesošanās 2020.gadā Meža fakultātē ar vieslekciju ERASMUS projekta ietvaros, bija labs pamats sadarbības uzsākšanai. Vizīte ļāva iepazīt studentus klātienē un tikties ar mācībspēkiem, kas šodien atvieglo komunikāciju e-studiju vidē. Krzysztof Jablonski uzskata, ka ir izveidojusies ļoti pozitīva sadarbība ar fakultātes mācībspēkiem un nākotnē tā varētu būt daudz plašāka, ne tikai vieslekciju veidā.

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir viena no projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai. Šī projekta ietvaros 2019. gadā Meža fakultāte uzsākta sadarbība ar Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti. 2019. gadā Meža fakultātē strādāja viesprofesors Kalev Jogiste, savukārt šogad maģistra programmas “Mežzinātne” īstenošanā iesaistījies viesprofesors Meelis Teder.

logo
Pievienots 03/03/2021